Докога родителите носят отговорност за децата? Докога продължава грижата за децата им? Докато самите деца се сдобият с деца? Това ли е повратната точка? Тогава ли се прекъсват...
виж още